VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго

Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

Фирмата е създадена през 1904 година, като специализирана единица за изпълнение на различни видове хидро строителство, напоителни и отводнителни обекти, корекции на реки и диги, помпени станции и други.

През 1997 година “Водно Строителство” АД е разделено на множество фирми по региони, с цел улесняване на раздържавяване на дружеството, като следните новосъздадени фирми влизат в състава на консорциума: “Водно Строителство - Варна” ООД, “Водно Строителство - Велико Търново” АД, “Водно Стопанство- Пазарджик”ООД, “Водстрой-98”АД - Сливен, “Водно Строителство- Стара Загора”АД и “Водно Строителство- Хасково”АД, “Водстрой-Пловдив” АД”

Фирмата е построила следните обекти в :

В България:
 • 1 857 водохранилища с различен размер, основно използвани за напояване с обща вместимост от 3 866 млн. м3 вода. По големите водохранилища са оборудвани с устройства за контрол и измерване на водата и са с автоматизирани водоотклонителни съоръжения;
 • Напоителни системи с обща площ от 1 200 000 ха, като половината от тази площ се полива чрез инсталация за дъждовално напояване;
 • Отводняване на 226 000 ха блата и заблатени площи;
 • Баражи, открити и покрити дериватни канали, тунели, открити стоманени тръбопроводи;
 • Коригиране на реки и диги;
 • Оризови полета;
 • 2525 напоителни и 83 отводнителни помпени станции от различен тип – стационарни, плаващи, дъждовални и комбинирани;
 • Екологични обекти – 1 400 пречиствателни станции и съоръжения за прочистване на индустриални и питейни води;
 • Граждански обекти;
 • Техническа помощ и инвеститорски контрол.
  Основната дейност на фирмата извън страната
  е основно посредничество между други български фирми в организирането на работата на експертните екипи в строителството, инвеститорския контрол и техническата помощ в Сирия, Кипър, Иран, Ирак, Тунис, Алжир, Мали, Мароко, Куба и др.

  От 1991 година фирмата строи жилищни и обществени сгради в районите на Мюнхен и Фрайбург (Брайзгау) в Германия.