VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
   
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Газенергокомплект
Интератоменерго
ДАВИД ХОЛДИНГ
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

ДАВИД Холдинг АД е водеща софтуерна компания основана на 09 май 1994 година. От тогава до днес, ДАВИД Холдинг АД разработва, внедрява и поддържа софтуерни решения и професионални услуги, насочени към оптимизация на бизнес процесите и повишаване ефективността за по-добро управление и ръст на конкурентната способност на нашите потребители.

Софтуерните решения на Давид Холдинг са в сферите на:

 • Електронното управление, държавната и общинска администрация
 • Банки и застрахователни компании, индустрия и енергетика
 • Доставчици на вода, енергия и услуги

  Значителна част от потребителите на наши решения са международни компании, опериращи в страната и организации, работещи зад граница.

  Бизнес моделът на ДАВИД Холдинг АД е ориентиран към удовлетворяване нуждите и надвишаване очакванията на потребителите. Защитата на интересите на клиента е основен приоритет и наша разграничителна черта и единствена мярка за нашите постиженията са успехите и удовлетвореността на нашите потребители. Фирмената култура е основана на промяната, успеха и бизнес етика с фокус върху партньорството.

  За да гарантира качеството на нашите продукти и услуги, ДАВИД Холдинг АД е внедрил, поддържа и развива системи за управление на качеството и сигурността на информацията, сертифицирани по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.

  Продукти

  Давид Холдинг АД развива две собствени продуктови линии:

 • Archimed eDMS - софтуерна платформа за управление на бизнес процеси и документи (EDM)
 • 1C:Enterprise ERP - софтуерна платформа за планиране и управление на корпоративните ресурси (ERP)

  Наред с това, Давид Холдинг предлага следните софтуерни решения от други производители:

 • SIEMENS Teamcenter - водеща софтуерна платформа за изграждане на мащабируеми PLM решения
 • Bentley Systems – CAD/GIS решения за проектиране и поддръжка на устойчива инфраструктура
 • Surfware SurfCAM - най-ефективната CAM система за SolidWorks потребители
 • AuditXP Одиторска отчетност - модерна технология за счетоводна одиторска отчетност

  Професионални услуги

  Предоставянето на услуги за управление на дейности от външни организации (outsorcing) предоставя на фирмите - потребители на тези услуги един изключително изгоден начин за понижаване на оперативните разходи и повишаване на приходите от основната дейност. При този подход, организацията потребител пести от присъщите разходи за персонал, обучение, инфраструктура и техническа поддръжка, като едновременно с това получава външна услуга с качество, далеч надхвърлящо това, което би получавала със собствени специализирани звена.

  Партньори

  В сътрудничество с водещите световни IT компании, и съвместно с партньорите в България, ДАВИД Холдинг АД предалага завършени и надеждни софтуерни решения и услуги за повишаване на ефективността на бизнес процесите.

 • Microsoft Corporation - статут на Gold ISV (независим разработчик на приложения)
 • SIEMENS - изключителен партньор за доставка на CAD/CAM/CAE и PLM решения за България
 • Bentley Systems, USA – партньор за GIS/CAD решения
 • 1C - изключителен партньор за разработка на ERP решения
 • Международна Агенция за Атомна Енергия - ДАВИД Холдинг АД е сертифициран като предпочитан доставчик на IT решения за Европейската Комисия (EC) и Международната Агенция за Ядрена Енергия

  Потребители

  На решения, реализирани върху платформата на Archimed доверяват управлението на електронните услуги, процесите и документите си над 200 организации, между които:

 • Администрацията на Министерски съвет
 • Националната Здравно Осигурителна Каса
 • Националния Осигурителен Институт
 • Националната Агенция по Приходите
 • Държавен фонд Земеделие
 • Изпълнителна агенция автомобилна администрация
 • 8 областни администрации
 • E-on Bulgaia
 • Worley Parsons E&C Eastern Europe
 • НЕК АД
 • РИСК Инженеринг
 • Мини Марица Изток
 • РайФайзенбанк България
 • БНП Париба
 • Първа Инвестиционна Банка
 • И над 30 банки и финансови институции.

  Интегрираната платформа на ДАВИД Холдинг АД управлява предоставянето на административни услуги по електронен път в над 80 общински администрации, включително: Добрич, Хасково, Плевен, Русе, Стара Загора, Козлодуй, Разград, Габрово, Казанлък, Стралджа, Бобовдол и други.

  Потребители на ERP решенията на ДАВИД Холдинг АД са:

 • Динамо АД, Сливен
 • Fraport TwinStar Airport Management - Летище Варна и Летище Бургас
 • ЗПАД Армеец
 • Бултекс 99 ЕООД, Пловдив
 • Hyundai Heavy Industries Bulgaria, София
 • JLP, Бургас
 • Индустриалпартс ООД, Казанлък
 • Елдикс ОДД, Стара Загора
 • Оптиком ООД, Стара Загора
 • Хидропневмотехника АД, Казанлък
 • Технотерминженеринг ООД, София
 • Топлофикация Русе ЕАД, Русе
 • Самел-90 Самоков
 • ЕМКА АД Севлиево
 • други

  КОНТАКТИ:

  Централа: ДАВИД Холдинг АД, 6100 Казанлък, България, Ул.Стара река, 2, ет.4, офис 417, Tel. +359 2 490 1600, info@david.bg
  Офис София: ДАВИД Холдинг клон София, 1000, София, Бул.Васил Левски 114, ет.5, Tel. +359 2 490 1600, e-mail: sofia@david.bg
  Офис Варна: ДАВИД Холдинг офис Варна, 9009, Варна, Бизнес Парк Варна, сграда 1, ет.3, офис 306.1, Tel. +359 2 490 1600, e-mail: varna@david.bg
  Офис Виена: DAVID HOLDING ED Vienna Branch, Tech Gate, Level A+, office 7, Wissen Donau City Strasse 1-8, 1220 Wien, Austria, Tel. +43 699 197 48863, e-mail: vienna@david.bg

  Повече информация за дейностите и проектите на Давид Холдинг АД можете да видите на официалният сайт на компанията www.david-holding.com