VELGRAF.BIZ
Consulting, Finance, Law, Trade, Investment, Engineering
   
HOME
Велграф Груп
БEК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Velgraf CANADA
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс

Velgraf Canada Inc., е акционерно дружество, със седалище в гр. Монреал, Канада. Компанията е създадена през 2006 г. и регистрирана съгласно Канадското законодателство. Изпълнителен директор e г-н Лъчезар Везенков, чийто опит е в сферата на Външната търговия, Търговско посредничество, разработване на проекти и тяхното финансиране.

Основополагащата идея за създаването на компания със специалното предназначение да открива, разработва и финансира проекти, внимателно подбрани заради бизнес потенциала им в определени държави, в които „Велграф Груп” има силно и постоянно присъствие.

Нашите клиенти ще спечелят от мрежата ни от фирми и локални офиси в стремежа си да стартират, разработват и внедряват проекти.

Търговско представителство

 • Предлагаме търговско представителство в страните, в които имаме постоянно присъствие.
 • Подпомагаме клиентите си да популяризират продуктите и услугите си по най-добрият начин.
 • Разработваме политики и политически решения по специфични за страната проблеми.

  Избор на проекти

 • Подпомагаме клиентите си при избора на печеливши възможности за покупки и придобивания в обществения сектор.
 • Откриване на партньори за създаване на съвместни предприятия

  Разработване на проекти

 • Подкрепяме проектите на клиента и популяризираме успеха им ежедневно чрез широката си международна мрежа от представителства.
 • Управление на проектите на клиента в съответствие с изискванията на инвеститора.

  Финансиране на проекти

 • Обезпечаване на финансиране от двустранни и многостранни организации, международни банки и частни инвеститори.
 • Изграждане на консорциум с интернационални инвеститори

  Международна търговия

 • Комплексни внос-износ операции.
 • Строителни машини и оборудване, метали и реекспорт.

  Сектори:

 • Производство ( Електроенергия от възстановяеми източници, пречистване и дистрибуция на вода, преработка на отпадъци.);
 • Инфраструктура ( пътища, железопътни линии, пристанища и летища)
 • Индустрия (енергийна ефективност, бутилиращи линии, месопреработване)
 • Услуги (програма за имигранти чрез инвестиране, инженерни услуги)

  ЗА КОНТАКТИ:

  Velgraf Canada Inc.
  Lachezar Vezenkov
  Managing Partner
  tel.: 514 655 77 85
  tel: 917 428 8840
  1, Westmount Square., Suite 1110
  Montreal, Quebec H3Z 2P9
  Canada
  velgraf-canada@bell.net