VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

"Водоканалпроект - чисти води" ООД /ВКП - ЧВ/ произлиза от "Водоканалпроект", основана през 1948г. в София като проектантска организация, специализирана за извършване на проектантски и научни разработки на високо ниво. "Водоканалпроект - чисти води" ООД се явява като наследник на дейността на направление "Природни води" от "Водоканалинженеринг" АД.

Проектантите на фирмата са извършили огромен брой изследвания и проектни разработки, възложени от различни правителствени институции за комплексно решаване на водоснабдяването на населени места и опазване на природната среда.

Предмет на дейност:
 • Хидроложки и икономически проучвания;
 • Регионални схеми за питейно водоснабдяване;
 • Проучване и проектиране на речни водовземания, хидротехнически съоръжения и язовири;
 • Проектиране на водоснабдителни и канализационни системи;
 • Проектиране на пречиствателни станции за питейни води, омекотителни инсталации и водоподготовки;
 • Пречиствателни станции за отпадъчни води;
 • Проекти за събиране и третиране на твърди отпадъци;
 • Проектиране на автоматични системи за контрол на водозахранването и канализационните системи;
 • Надзор на гореизброените дейности;
 • Подготовка на тръжни документи по строителни проекти в съответствие с международно признати стандарти и правила
 • Подготовка на оферти за участие в търгове;
 • Предоставяне на много добре подготвени експерти и цели екипи за проектиране, надзор и поддръжка на водозахранващи и канализационни системи както и пречиствателни станции.

  Дейност в България:

  Специалистите на фирмата са участвували в разработването на над 40 проекта. По-големи Пречиствателни Станции за Питейни Води в чието проектиране са участвали специалисти на фирмата са: Бистрица, Камчия, Ясна Поляна, Благоевград, Кърджали, гоце Делчев, Кюстендил, Черни Осъм и др.

  Специалистите на фирмата имат опит в проектирането на водоподготвителни станции за различни видове производство.

  Специалистите на фирмата са участвували в разработката и актуализацията на следните по-големи водоснабдителни системи: Среченска бара, Черни Осъм Бебреш и др. както и Водоснабдяване на гр. Сливен от терасата на р. Тунджа, Водоснабдяване на гр. Шумен, Търговище и Преслав от язовир Тича, Водоснабдяване на Северозападна България от системата Дунав, Водоснабдяване на гр. Свищов от кладенци Раней, Водоснабдяване на гр.Враца и Монтана от язовир Среченска бара, Водоснабдяване на гр. Плевен, Ловеч и Троян от язовир Черни Осъм и др.

  Дейност в Чужбина:

  Проектиране и строителство на Пречиствателни Станции с напорни филтри за градовете Окене и Джос в Нигерия, както и язовири в Нигерия и Либия.

  Повече информация за дейностите и проектите на "Водоканалпроект - чисти води" ООД /ВКП - ЧВ/ можете да видите на официалния сайт на компаниятаwww.vp-cw.hit.bg.