VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Velgraf CANADA
Водно Строительство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос

Velgraf Consultants Ltd. е регистрирано на 18 Август 1997 в Рeпублика Кипър.

Акционери във Velgraf Consultants са:

 • Ledra Nominees Ltd.
 • Ledra Trustees Ltd.

  Дружеството извършва:

  • Консултантски услуги в областта на инвестициите;
  • Проектни и строителни работи;
  • Финансиране и управление на капиталите;
  • Ръководи проучвателни работи и анализи;
  • Оказва юридически и финансови услуги свързани с инвестиционни проекти в сферата на строителство на:
   • хидротехнически обекти като: язовири, канали, помпени станции, напоителни и отводнителни системи;
   • пречиствателни станции;
   • транспортни обекти като: пътища, летища, железопътно строителство, пристанища и пристанищни съоръжения и др.
   • енергийни обекти като: водноелектрически централи, топлоелектрически централи, ядрени централи и др.

  Голяма част от дейността на дружеството е свързана с набиране на специалисти от различни сфери на дейност за работа по проекти изпълнявани от Консорциум “Велграф Груп”.

  За контакти:

  Velgraf Consultants Ltd.
  20, Queen Frederica Str.
  El Greco House
  1066 Nicosia, Cyprus
  velgraf.ltd@usa.net