VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
   
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
ИНФОРМИНВЕСТ АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

ИНФОРМИНВЕСТ АД е акционерно дружество, учредено на 8 август 1991 г. и е регистрирано с решение по дело № 21646 от 18 октомври 1991 г. на Софийски градски съд на основание на Търговския закон на Република България с името ИНФОРМА АД. С решение на СГС от 11.05.1994 г. то бе преименувано на ИНФОРМИНВЕСТ АД.

Управление

Управлението на ИНФОРМИНВЕСТ АД се извършва от избрания от Общото събрание на акционерите Съвет на директорите, състоящ се от три члена. ИНФОРМИНВЕСТ АД се управлява и представлява от проф.Богдан Угърчински - Генерален директор.

Дейности

Информационно обслужване на борсовата дейност и на фирми и организации от страната и чужбина; изграждане и поддържане на информационни фондове, информационни мрежи и системи, проучвателна, консултантска, рекламна, търговска и посредническа дейност.

ИНФОРМИНВЕСТ АД е представител в България на Българо-американския бизнес център във Вашингтон и участва в неговото ръководство.

Основните направления в дейността на компанията са:

 • Участие в организирането, подготовката и изпълнението на анализи на фирми и обекти за инвестиции и/или приватизация.
  Тази задача се реализира в следните направления:
 • Приватизационни проекти;
 • Инвестиционни анализи;
 • Бизнес планиране;
 • Общински финанси.
 • Създаване на контакти за обмен на информации, консултации, организиране на специализации и реклама чрез бизнес центровете в страната и чужбина.Тази задача основно се изпълнява на базата на представителските функции на Българо-американския бизнес център във Вашингтон и чрез изпълнението на негови поръчки за реализация на инвестиционни проекти и търговски операции.
 • Изпълняване на информационни справки и подготовка на обзори, анализи за състоянието и перспективите, на финансови, търговски и производствени обекти (наши и чужди) по заявка на клиента, след договориране на условията - предмет на справката, обхват, обем, срокове, цени и други.
 • Финансов маркетинг и посредничество при намиране на чужди и наши инвестиции за конкретни обекти в страната, на базата на установени контакти с чуждестранни инвестиционни фондове.
 • Комисионерство и посредничество по вноса и износа и организиране на производството на определен кръг постоянни наши и чужди клиенти и представянето им в България
 • Посредничество, разработване на оферти и извършване на консултации при закупуване на цели обекти/предприятия, фирми и други/ или на обособени части от тях.
 • За контакти:

  ИНФОРМИНВЕСТ АД
  ул. „Калоян” № 8
  1000 София, БЪЛГАРИЯ
  Тел.: (+359 2) 930 7550
  Факс: (+359 2) 9807311
  b.ougartchinsky@velgraf.biz