VELGRAF.BIZ
Финансовые, Правовые, Инвестиционные и Инжиниринговые услуги, Торговля
   
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants>
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
ТЕХНОС ООД
Техноимпекс
Velgraf CANADA

ТЕХНОС ООД е създадена през 1993г. с 100% частен капитал. Компанията е един от лидерите в областта на инженеринговата и производствена дейност за подемно - транспортна техник, основно-асансьори,паркинг-системи,съоръжения за превоз на хора в неравностойно положение.

ТЕХНОС ООД разполага със собствена производствена и сервизна база. Изделията,произвеждани от фирмата, отговарят на групите стандарти, съпровождащи и реализиращи Европейските директиви по качество 95/16/ЕС и 2006/42/ЕС. Производството на фирмата се базира на съвременни световни технологии и материали, системи за проектиране, на техниката на безопасност при производството и монтажа и на съвременния дизайн.

Предмет на дейност :

 • Подемно транспортно машиностроене – асансьори: проектиране, производство, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация, поддръжка;
 • Спецализирани подемно-тренспортни съоръжения – транспортиране на хора в неравностойно положение, „домашни” асансьори, системи за механизирано паркиране;
 • Общо машиностроене – инженерингови дейности; производство на детайли, възли и изделия, технологична екипировка , в т.ч. стендове, прес-форми и шприц-форми.

  Производствената листа включва пълна гама от:

 • Пътнически, товарни и специални асансьори ( панорамни, автомобилни , гаражни , болнични, асансьори за специални условия на експлоатация платформи за хора с ограничена подвижност), с електрохидравлично или електромеханично задвижване; модулни системи за паркиране (вътрешен и външен монтаж)
 • Паралелно са организирани производства на инструментална екипировка, изделия от ламарина – рязане, огъване, заваряване , проектиране и инженерингови дейности ; инструментална екипировка, производство на изделия от пластмаса.

  В България фирмата държи над 40% от националния пазар на асансьори; извън България - аснасьори и асансьорни възли са изнасяни и се изнасят в Русия, Украйна, Германия, Австрия, Албания, Армения, Ирак. В ход са договори и разговори по други направления за износ и съвместна дейност в проектирането и производството.

  Местоположение на фирмата:

  Производствената и административна база на фирмата е в Промишлена зона София - Север, адрес: ул.”Свободна” №20, София 1220;
  Фирмата има създаден производствен филиал в с. Ново Село, област Вeлико Търново, с изградени и оборудвани халета за специализирани производства.

  Съвместни предприятия и представителства :

  Дялови участия: ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ АД (точно машиностроене) и др.
  Представителства на фирмата са организирани в гр.Киев и Одеса– Украйна, Варна, Плевен, Велико Търново, Бургас съвместен офис в Москва-Русия и др.

  Технологични и технически характеристики на производствата и продуктите:

  Технологичните възможности на фирмата обхващат:

 • Лазерно рязане на метали:
  • Автоматизиран ламаринообработващ център „TRUMPF” – обработва листове с размери 3000 х 1500 мм , дебелина до 20 мм ;
 • Координатно-щанцови машини с CNC управление :
  • „TRUMATIK” 3000 - размери на листа 3000х1500х6 mm, с възможности за интегрирани обработки – огъване, резбонарязване, оребряване ( от месец 10 2006 г.);
 • Огъване :
  • Надлъжно огъващи машини (абкантпреси) с CNC управление : „SAFAN” и “TRUMPF” – дължини до 2200 ( 3000) мм , дебелини – до 4 ( 8) мм;
 • Обработващи центри – 4 броя , с възможности за обработка на детайли с размери до 800х600х600 , с точност на позиционирането до 0,025 мм ;
 • Два стругови центри „HAAS”, за обработка на диаметри до 200 мм , дължина до 400 мм , в автоматичен режим;
  Забележка: За позиции 4 и 5 има възможности за дублиране на контрола на размерите по програма и/или с допълнително вградени устройства за активен контрол ; на разположение е трикоординатна мерителна машина”КЕМКО” с точност на позициониране до 0,002 мм.
 • Фирмата има в наличност комплекти агрегати за заварки (МИГ/МАГ) , в защитна газова среда, машини за конвенционална обработка - стругове, фрези, гилотини ,;
 • От 2005 г. във фирмата работи линия за прахово боядисвяане ; размери на боядисваните детайли - до 2500 х 1500 мм;
 • Налични са шприц-машини за производство на пластмасови изделия.

  Произвежданите от фирмата асансьори са с електро или хидравлично задвижване, с компютърно управление, покриват изискванията на стандартите от групата ЕН 81. Фирмата произвежда всичко с изключение на главните задвижвания, които се внасят от фирми ( основно от Италия) с гарантирано качество. Конструкциите като цяло са развити в сътрудничество с европейски фирми, на първо място – италиански, както и традиционно силни наследени решения от българския производствен комплекс.
  По италиански дизайн са част от възлите, произвеждани от фирмата. Проектирането на асансьорите е компютъризирано ( 3D) , работи се на продукта Solid Edge 17 , фирмата разполага с авторизирана документация, сертифицирана с ЛОС , одобрена от ДАМТН , методика за конструиране и компютърни анализи , автоматизирано генериране на програми за обработка на машини с ЦПУ , технологични анализи и методи за симулативен анализ и т.н. Във фирмата има обособени инженерни работни станции за проектиране и инженерни анализи, както и специализирани работни места за създаване на прорами за машини с ЦПУ.

  От януари 2006 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001-2008.

  Престижни обекти и обекти с оригинални технически решения:

  В страната:

 • Асансьорите за Президентството на Република България ( 2003 г.),
 • хотели – БИСТРА-ГАЛИНА – Русе, Гранд хотел СОФИЯ, ЗДРАВЕЦ, БОНИТА, ХАВАНА, ЕКСЕЛСИОР, МАК, МИМОЗА, ЧУЧУЛИГА, РИВИЕРА- Златни пясъци; МЕТЕОР, БОР, ВИКТОРИЯ, КАВКАЗ, ГЛАРУС, ЛЕБЕД – Слънчев бряг;
 • магазини – ФАНТАСТИКО – София;
 • бизнес-центрове – МобилТЕЛ, НАФТЕКС, ДАТЕКС, ОВЪРГАЗ, ДАРИК РАДИО, ПМ – груп , Комитет по пощи и далекосъобщения – София, Търговски център – Хасково, ЕКСПРЕСБАНК – Пловдив, Първа източна международна банка - София, Клиника Света ЕКАТЕРИНА - София, здравни каси в София, Плевен, Хасково, Стара Загора;
 • производствени асансьори с оригинални технически решения: - товарен асансьор за АСЕНОВГРАД БТ, СОДИ – Девня, асансьор за немско-българската фирма БУЛТЕКС – Ботевград;

  В чужбина:

  Украйна - асансьорите за водно-увеселителния парк в Одеса, бизнес-центъра на бул. “Герои Космоса” в Киев, асансьорът в Централния експо-бизнес център в Киев, асансьорите в жилищния комплекс на ул Щорс , Киев и т.н.
  Русия – Казан - Дворец на водните спортове, Медиа-Център, стадионът; Москва – Апарт-отель към Президентската администрация, МХАТ им.А.П.Чехова, Сочи - Стадион „Юность”, жилищен комплекс в Красногорс, Подмосковието.

  Качество:

  За всички свои изделия фирмата разполага със сертификати за изделия ( типопредставители), сертификати на предпазните устройства, сертифицирани технологии за производство и проектиране ; защитен е модул Н пред акредитирано европейско ЛОС . Паралелно с документалните сертификати е проведен и пълен цикъл от изпитания в акредитирани лаборатории . Фирмата провежда проверка и изпитание на въвежданите в експлоатация асансьори по процедурата „Краен контрол” , съгласно ЗТИП , Наредбите на МС и ДАМТН , директивите и стандартите от групата ЕN. Отделни възли от асансьора се подлагат периодично на изпитания, провеждани във фирмени условия и/или в оторизирани лаборатории на Техническия университет и БАН.
  Фирмата има пълен набор от сертификати, издадени в Русия и Украйна и осигуряващи достъп до съответните потребители в двете страни..

  Произвежданите изделия изпълняват изискванията и стандартите по ЕН81 и Наредбите на ДАМТН и са в съответствие с изискванията на хармонизираните евронормативи. Сертификатът , даден на фирма ТЕХНОС е с No 107/B/02.06 и удостоверява, че фирмената Система за управление на качеството отговаря на изискванията на Стандарт за управление на качеството ELOT EN ISO 9001:2008 Фирмата постоянно развива и усъвършенства внедрената система за управление на качеството. Паралелно с това беше удостоверено и наличието на условия за пълно осигуряване на качеството с Атестат No 101 ВМН/02.06 , съгласно изискваниоята на Европейската директива Асансьори 95/16/ЕС , Анекс XIII , модул Н .

  Специалисти:

  Фирмата работи с постоянен състав над 130 души, от които 21 са инженери и над 30 са средни техници, монтажа на произведените от фирмата асансьори се извършва от техници с доказан висок професионализъм и квалификация. Периодично състава на техническите отдели се обновява и разширява. Във фирмата работят добре подготвени специалисти в областта на подемно транспортната техника, механика, метални конструкции, заваряване, хидравлична техника и системи, електроника и компютърна техника. Предприети са мерки и за постоянно обучение и квалификация на специалистите , паралелно на внедряването на нова техника и технологии , както и усвояването на нови възли и изделия.

  Сертификати

  Повече информация за продуктовата гама на компанията е представена на http://www.technos.bg