VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
   
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
ИнтерАтомЕнерго ООД
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

ИнтерАтомЕнерго EООД е българска компания създадена през 2003 година и регистрирана по Търговския закон. Съдружник в компанията е "Велграф"ООД, България.

ИнтерАтомЕнерго EООД се управлява и представлява от проф. Богдан Угърчински и Лъчезар Везенков Директор Бизнес Развитие.

ИнтерАтомЕнерго е създадена с цел осъществяване на следните основни дейности в областта на ядрената енергия:

 • Проектиране, изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на съоръжения, свързани с използването на ядрена енергия;
 • Внедряване на ядрени и радиационни технологии, реализация на инвестиционни проекти и приватизационни сделки;
 • Консултанска дейност, представителство и агенство на местни и чуждестранни организации и пр.

  ВЕЛГРАФ ООД

  ВЕЛГРАФ е българска компания, която се управлява и представлява от проф. Богдан Угърчински, Управител и Лъчезар Везенков

  Основните сфери на дейност на ВЕЛГРАФ включват: консултантски услуги в областта на инвестиционни и приватизационни проекти; търговия със стоки и услуги в страната и чужбина; внос; износ; реекспорт и други специфични външнотърговски сделки и операции; сделки с недвижими имоти; маркетингова и рекламна дейност в страната и чужбина; търговско представителство; агенство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина.

  ИнтерАтомЕнерго осъществява своята дейност на базата на опита, know-how и патентите на съдружниците в компанията и на своите партньори. Основни партньори на компанията са TECHNATOM S.A., Испания, Руския Научен Център Курчатовски Институт и, INVAP S.E., Аржентина и UIT GmbH, Германия. Кратка информация за тези организации е представена по-долу:

  TECHNATOM S.A.

  TECHNATOM S.A. е една от основните испански компании за електрически услуги. Нейните дейности са насочени най-вече към обучението на персонала по експлоатацията на централите, по представянето на техническа подкрепа при тяхната експлоатация, а също и по предексплоатационните и “in-service” инспекции, с оглед подобряване на достъпността, ефективността и икономичността на базите. Повече информация е представена на www.technatom.es.

  ИнтерАтомЕнерго има сключен договор с TECHNATOM S.A. за сътрудничество в областта на поддържащите и тестващи обслужващи дейности, включително изследване и подобрение, на атомните електроцентрали и всички изискващи се дейности по време на експлоатацията на електроцентралите ( атомни, ТЕЦ и др.).

  РНЦ “КУРЧАТОВСКИ ИНСТИТУТ”

  РУСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР “КУРЧАТОВСКИ ИНСТИТУТ” е под директното ръководство на Руското Правителство. Информация относно центъра с неговата структура и дейности е представена на www.kiae.ru.
  ИнтерАтомЕнерго има сключен договор с КУРЧАТОВСКИЯ ИНСТИТУТ за съструдничество в областта на технологиите за управление на радиоактивните отпадъци.

  INVAP S.E.

  INVAP е основно технологична компания, която се занимава с разнообразни разработки в няколко различни области. Най-важните сред тях са ядрената, космическата и някои аспекти на индустриялни проекти. Това включва отделни или всички етапи на комплексните проекти: проучване; разработване; проектиране; инженеринг; изграждане; инсталиране; пускане в експлоатация; и експлоатация, обслужване и поддръжка. Повече информация за INVAP с нейната структура и дейности е представена на www.invap.com.ar.
  ИнтерАтомЕнерго има сключен договор за сътрудничество с INVAP за консултации в областта на ядрените технологии на територията на Социалистическа Република Виетнам.

  UIT GMBH

  UIT (Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH) е немска консултантска и инженерингова компания в рамките на General Atomics Group, специализирана в развитие и реализиране на комплексни решения за околната среда, включително: системи/ мрежи за мониторинг, съоръжения за възстановяване (преработване на води, управление на отпадъци); разработване и производство на експериментални съоръжения; техническо и работно проектиране и супервизия на проекти по околна среда/ възстановяване; разработване на модели и софтуер. Повече информация за компанията е представена на www.uit-nuclear.com.
  ИнтерАтомЕнерго има сключен договор с UIT за сътрудничество в областта на предоставяне на услуги и на дейности по научно-техническа поддръжка на ядрената индустрия.

  ЗА КОНТАКТИ
  ул. „Калоян” № 8
  1000 София, БЪЛГАРИЯ
  Тел.: (+359 2) 930 7550
  Факс: (+359 2) 988 4833
  velgraf.ltd@usa.net