VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
ВЕЛГРАФ ГРУП
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Velgraf CANADA
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго

Конс. Бултуркстрой Информинвест АД
Трансстрой-Варна

Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс

КОНСОРЦИУМ “ВЕЛГРАФ ГРУП” се представлява и управлява от избрания лидер между партньорите – “Велграф” ООД чрез неговия управител Проф. Богдан Угърчински.

Основните задачи на лидера са:

 • Да подписва от името на Консорциума съответните оферти, тръжни документации и документи;
 • Да осигурява необходимото финансиране;
 • Да поема отговорности и задължения пред работодателите и финансовите институции;
 • Да съгласува и разпределя работите по даден проект между партньорите, както и да извършва съответният контрол по време на изпълнението му.

  В строителните услуги Консорциум “Велграф Груп”, България предоставя “цялостен подход” към проектите.

  Обобщени, ключовите дейности на консорциума са:

  Разработка и планиране на проект

 • Технико-икономически обосновки
 • Придобиване на земя
 • Планиране
 • Финансов инженеринг
 • Управление на зонирането и регулацията.

  Управление на проектантската работа

 • Подбор на проектантски екип
 • Ръководство в процесите на проектирането и строителството
 • Разработка на идеен проект
 • Контрол върху изработването на чертежите
 • Ръководство на работните чертежи за строителството.

  Предстроителен мениджмънт

 • Планиране на логистичните дейности
 • Линеен план-графици
 • Планиране на снабдяването
 • Преглед на възможностите за строителство
 • Инженеринг на стойностите
 • Преглед на механо- и електрическите проекти.

  Строителен мениджмънт

 • Подбор на изпълнител на строителството и договаряне
 • Координация и ръководство на работата на изпълнителя
 • Мрежов план-график
 • Контрол върху разходите
 • Удостоверяване на качеството
 • Техническо осигуряване
 • Директно закупуване, контрол по доставките.

  Следстроителен етап

 • Навременно завършване
 • Осигуряване на пуска на системите
 • Контрол върху строителния мениджмънт
 • Директен пуск на системите
 • Доставка и инсталиране на машините, оборудването и мебелировката

  Переквалификации

  Министерството на Енергетиката и Водите на Република Ливан с решение № 158 от 08 юни 2001 г. квалифицира Консорциум Велграф Груп съвместно с ливанската фирма МАН Ентърпрайз като Контрактор за изпълнение на язовири и каскади.

  Партньори в Консорциум “Велграф Груп” са:

  “Велграф” ООД; “Информинвест” АД; Velgraf USA Inc.; Velgraf Consultants Ltd.; Velgraf Canada Inc; Velgraf Turkmenistan Ltd; Българска Енергетична компания АД; „Водно строителство” АД; “Водоканалпроект-Чисти Води” ООД; “, “Хидрострой” АД, София; “Трансстрой-Варна” АД; ДАВИД Холдинг АД; ТЕХНОС ООД; Газенергокомплект ООД; Интератоменерго ООД; Техноимпекс АД, Консорциум ''БУЛТУРКСТРОЙ''

  Референция № 014 издадена от Българска Търговско-Промишлена Палата

  Референции: Язовири; ВЕЦ; Пречиствателни станции; Хидротехнически тунели

  ЗА КОНТАКТИ
  ул. „Калоян” № 8
  1000 София, БЪЛГАРИЯ
  Тел.: (+359 2) 930 7550
  Факс: (+359 2) 988 4833
  velgraf.ltd@usa.net