VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
ВЕЛГРАФ ГРУП
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Velgraf CANADA
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информинвест АД
Трансстрой-Варна

Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс

Създаденият през 2001 г. под формата на гражданско дружество Консорциум "Велграф Груп" (www.velgraf.biz) през изминалите години от съществуването си придоби:

 • име на коректен и реален партньор в изпълнението на проекти на фирми от Консорциума с партньори от страната и чужбина;
 • данъчна и банкова изрядна структура не участвала в компрометиращи проекти и действия;
 • добро представяне като възможен партньор в сформирането на колективи за подготовката на предложения за проекти;
 • добри контакти в държавните ръководства на страни извън ЕС, а именно Русия, Туркменистан, Виетнам, Египет;
 • контакти с определени водещи специалисти от България и в различни страни в света, чрез които да създава екипи за участие в проекти, консултации и търговски операции;
 • лоби в избирателните органи, финансовите институции, изпълнителната власт и фирми, чрез които да провежда определена политика за поддръжка на определени идеи, проекти и намерения.
 • новаторска структура, която участва активно в реализиране на проекти в нови области на икономиката, а именно:
  1. енергийната ефективност – създадена бе "БЕК" АД, коята е един от лидерите в тази област. За построената топлоцентрала в Ихтиман на биомаса лидера на "Велграф" и изпълнителен директор на "БЕК" АД проф. Богдан Угърчински бе избран за бизнесмен за 2009 г. Само през последните две години от "БЕК" АД бяха обследвани 32 предприятия, които получиха финансиране по отрасловата програма "Конкурентноспособност". Същевременно компанията успешно развива своята дейност и в областта на извършване на обследвания за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление (улично осветление) в големи и малки общини, изготвяне на одити за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, изготвяне на изготвяне на оценки за постигнати енергийни спестявания, обследване и сертифициране на сгради, разработване на проекти за внедряване на възобновяеми източници и други. "БЕК" АД е инициатор и изпълнител на енергийни одити на 45 административни сгради и хотели. На тези сгради сме издали сертификати и са освободени от данък сгради за срок от 7 г.
  2. атомна енергетика – "ИнтерАтомЕнерго" е компанията, която има подписани договори с водещи световни фирми за участието в строителството на АЕЦ "Белене" и в момента разработва предложение за проект за дезактивация на атомния реактор в София собственост на БАН и превръщането на освободената територия на град на знанието по европейските програми. В момента се водят преговори за получаването на правата за използване на нанотехнология за дезактивация на радиоактивни отпадъци;
  3. човешки ресурси – създаде възможност за привличане на богати инвеститори – "Велграф" участва в организирането и осъществяването на промени в законодателството за получаване на статут на постоянно жителство на инвеститори в България по модела на Канада. "Велграф" извършва посредническа дейност по наемане на чуждестранни специалисти и работна ръка за българската икономика, за което получи лиценз № 1979/30.12.2015 г. от Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Понастоящем "Велграф" е компанията, която е избрана от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) за доставчик на работна ръка за фирмите и организациите, които са нейни членове от страни извън ЕС. "Велграф" има договори с фирми доставчици от Украйна, Армения и Виетнам. Водят се преговори с фирми от Казахстан, Молдова, Филипините, Индия и Бангладеш. Има разработени договори и технология за получаване на разрешение за работа на чуждестранни специалисти в България. Изпълнителният директор на "Велграф" Богдан Угърчински е член на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност при МТСП. На този съвет се разглеждат и приемат законите и правилниците и разрешенията за внос на чуждестранни специалисти;
  4. селско стопанство и околна среда – реализира възможността за привличане на чуждестранни партньори за участие в съвместни проекти в трети страни. Добър пример е привличането на водещите немски фирми в рибопроизводството в проекта "Туркменбалык" чрез "Велграф Туркменистан", а също Velgraf USA, Inc. и "Велграф Канада" в изграждането на завод за боклук и пречиствателни съоръжения за отпадни води във Виетнам;
  5. отбранителна промишленост – създаде възможности за привличане на партньори в сделки с предприятията от отбранителната промишленост чрез своите чуждестранни фирми участници в Консорциума "Велграф Груп". "Велграф Канада" е член на Асоциацията на военната промишленост в Канада;
  6. консултации и цифровизация – чрез своите членове работи по изграждането на проект за цифровизацията на инфраструктурата на общините София и Варна, което се разширява чрез проекта "София град на знанието"
  7. търговска дейност и посредничество – фирмите от "Велграф Груп" разполагат с необходимия потенциал контакти и специалисти за развитие на търговска дейност и посредничество в различни области, основно в енергетиката, машиностроенето, химическото производство и земеделието. Като пример може да се посочи придобиването от "Велграф Уайн" на задълженията на винарна "Тодоров" в Насърчителна банка и продажбата им на Централна Кооперативна Банка;
  8. "Велграф Груп" е инициатор на проекта "София град на знанието". Марката "София град на знанието" е собственост на "БЕК" АД. Създаден бе клъстер със същото име, който се финансира по оперативна програма "Иновции и конкурентноспособност". Ръководството на клъстера е разположено в офиса на "Велграф Груп", а Богдан Угърчински е избран за заместник председател на Управителния съвет. В клъстера участват 26 организации и фирми, между които "Българска енергетична компания" АД и "Информинвест" АД, които са членове на "Велграф Груп". Повече информация на http://knowledgesofia.eu.

   ПРЕДСТАВЯНЕ НА "ВЕЛГРАФ ГРУП"

   Консорциума "Велграф Груп" обединява фирми в областта на водното строителство, енергетиката, консултантската дейност, човешки ресурси и чуждестранни представителства. Управлението на Консорциума се осъществява от лидера на Консорциума фирма "Велграф" ООД и се представлява от неговия управител Богдан Угърчински. Целта на Консорциума е чрез фирмите, в които лидера на Консорциума "Велграф" ООД участва, е да се търсят и изпълняват проекти в България и в страните, в които фирмите имат контакти. Участието в Консорциума е без финансови задължения и всички договори се изпълняват след съгласуване между участниците в тях.

   През 2002 г. общия обем на производствените възможности на фирмите в Консорциума бе около 60 млн. лв., но постепенното приватизиране, раздробяване и закриване на отделни фирми или части от тях спадна значително и в момента не надхвърля 10 млн. лв. и то по проекти, които фирмите сами са си осигурили.

   В момента Консорциума "Велграф Груп" има лице и минало, но няма тези възможности, които имаше през 2002 г. Сегашната структура е в сайта www.velgraf.biz.

   Като общо цяло функционират фирмите, в които "Велграф" има участие и може да се определят като холдингова структура. Богдан Угърчински е мажоритарен собственик в "Информинвест" АД, Velgraf USA, Inc. – Вашингтон, САЩ, Velgraf Canada, Inc. – Монреал, Канада, "Welgraf Turkmenistan" – Ашхабад, Туркменистан.

   "Информинвест" АД е мажоритарен собственик на "Велграф" ООД и има 39 % от акциите в "Българска енергетична компания" АД.

   "Велграф" ООД е едноличен собственик на "ИнтерАтомЕнерго" ЕООД и "Велграф Уайн" ЕООД и минотарен собственик на "Газенергокомплект" ООД с 45 % участие.

   Така свързаните фирми с мажоритарен собственик Богдан Угърчински имат възможността да действат като холдингова структура с единно управление на фирмите "Велграф" ООД, "Информинвест" АД, "БЕК" АД, "Газенергокомплект" ООД, "ИнтерАтомЕнерго" ЕООД, "Велграф Уайн" ЕООД, в които Богдан Угърчински е изпълнителен директор или управител.

   Последните години поради спирането на АЕЦ "Белене" бе замразена дейността на "ИнтерАтомЕнерго" ЕООД и "Газенергокомплект" ООД. Замразена е дейността и на "Велграф Уайн" ЕООД. За да не се натоварват излишно фирмите са закрити и банковите им сметки.

   ЗА КОНТАКТИ
   ул. "Калоян" № 8
   1000 София, БЪЛГАРИЯ
   Тел.: (+359 2) 930 7550
   Факс: (+359 2) 988 4833
   velgraf.ltd@usa.net