VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информ инвест АД
ТРАНССТРОЙ- ВАРНА
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

Трансстрой-Варна АД е създадена през 1904 година с основна дейност изграждане на:

 • Транспортни съоръжения – железопътни и пътни мостове, виадукти, надлези и подлези , железопътни и пътни тунели;
 • Хидротехнически съоръжения – морски и речни пристанища, фериботни комплекси, плавателни канали, кейови стени, спускови устройства и брегови съоръжения; защита от ерозия и абразия и други;
 • Железопътно строителство – нови ж.п. линии, гърбични и автоматични централизации, гари, както и съоръжения и инсталации към тях, основен и текущ ремонт на релсовия път;
 • Летищно строителство – летищни комплекси от всякакъв тип, съоръжения, инсталации и отделни елементи към тях;
 • Архитектурно и съобщително строителство.

  Компанията е водещ изпълнител в България на всички видове морски и речни пристанища, с прилежащите им сгради, кранова механизация, електрозахранване и други инженерни комуникации. Дружеството е изградило корабостроителни и кораборемонтни заводи, сухи докови камери, морски фериботен комплекс, защита на черноморския бряг от абразия, като са построени над 160 броя буни, брегозащитни стени, подводни вълноломи, пясъчни плажове и др.

  Трансстрой-Варна АД изпълнява строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 Закон за устройство на територийте и отделни видове строително монтажни работи. Дружеството има опит и възможност да изпълнява обекти от първа до четвърта група от Централния професионален регистър на строителя.

  Изпълнени обекти в България:

 • Пречиствателни станции – Златни пясъци и гр. Балчик;
 • Контрабаражна стена “Балчик-Албена”;
 • Брегоукрепване – гр.Шабла, гр. Каварна, гр. Бяла, с.Кранево;
 • Рейдови пост – Пристанище Варна АД;
 • Укрепване свлачища – КК “Слънчев ден”; гр. Несебър; с. Равда;
 • Удвояване и електрификация жп линия Карнобат-Синдел;
 • Реконструкция на жп линии: Зимница-Стралджа; Стралджа-Церковски; Вакарел-Веринско;
 • Реконструкция и разширение на Районна транспортна обединена болница – гр. Варна;
 • Жилищни кооперации - 9 броя;
 • Обекти на Варненска корабостроителница; КРЗ “ Флотски арсенал”; “Солвей соди” АД и др.

  В чужбина

  “Трансстрой-Варна” АД е изпълнявало различни по вид и обем обекти в Йордания, Украйна, Ирак, Германия, Русия и др. По-големи от тях са:

 • спусково устройство за ремонт на кораби в пристанище Акаба и пътища от клас А – Йордания;
 • пристанищен комплекс на черно море, Рени и телекомуникационни системи в Староконстантинов, Украйна;
 • магистрали и обходен път в Ирак;
 • спортни комплекси в Джос и Лагос, Нигерия;
 • транспортна инфраструктура в Абуджар Нигерия;
 • завод за тухли в Кондопога, Р. Карелия /в строеж/.

  Повече информация за дейностите и проектите на Трансстрой – Варна АД можете да видите на официалния сайт на компанията www.transstroy-varna.bg