Велграф ООД извършва финансови и правни консултации по инвестиционни проекти, приватизационни сделки, инженерингова дейност, търговия със стоки и услуги в страната и чужбина. Структурата на фирмата е разделена на следните основни направления:

ФИНАНСОВО НАПРАВЛЕНИЕ
Предлаганите основни финансови услуги са:
 • Организационни, свързани с регистрация по поръчка на клиенти на банкови филиали до тяхното откриване в съответствие с изискванията на Закона за банките на Република България;
 • Консултантски услуги в областта на данъчното законодателство, одитинг и счетоводни услуги на фирми регистрирани в Република България.

  Специалистите на “Велграф” консултират предприятия в България, и са участвали в изработването на оздравителни програми /“Плама” АД – гр. Плевен, “Стомана” АД – гр. Перник,ТЕЦ Марица Изток 2, Balkan Air и др./

  Консултантите на “Велграф” са участвали в разработването на финансовите параметри по присъединяването на България към Европейския съюз в областта на малките и средните предприятия.

  ПРАВНО НАПРАВЛЕНИЕ
  Юридическите услуги, извършвани от фирмата, обхващат гражданското, административното и наказателното право, търговското и банковото право, в това число правни анализи на търговски дружества и банки, обявени в несъстоятелност. Правните услуги се извършват в съответствие с действащото законодателство на Република България.

  Средногодишно “Велграф” извършва над 100 юридически услуги на български и чуждестранни компании, участва в съдебно изпълнение по възстановяване на собственост, изготвя правни становища по закони, приемани от Народното събрание на Република България, като например Закона за банките и Закона за бюджета,Закон за насърчаване на инвестициите, Закон за чужденците в Република България, Закон за насърчаване на заетостта.

  В качеството си на изпълнител на юридически услуги “Велграф” има сключени договори с едни от най-реномираните правни кантори в България и чужбина : българските „Георгиев, Тодоров и Ко” – по емигрантска инвестиционна програма и “Попов & Партньори”, както и австрийската правна кантора “Лански & Партньори”. Партньори на дружеството са кипърската адвокатска кантора “Христодолус Василиадис” за привличане и управление на инвестиции и “Хрисанту & Христофору”- Кипър за оценяване и одитиране на инвестиционни проекти и обекти.

  ИНФОРМАЦИОННО НАПРАВЛЕНИЕ
  “Велграф” извършва услуги, които обхващат проучване на клиенти и контрагенти в Република България, анализ на конюнктурата и позициите на икономическите субекти в даден отрасъл и регион, установяване и реализиране на условията и обстоятелствата в конкретни сделки и операции, информация и анализ на позициите и намеренията на лица, икономически субекти и формирования и др.
  В това направление “Велграф” има сключени договори за информационно обслужване с фирмата “Информинвест” АД, .
  ИНЖЕНЕРИНГОВО НАПРАВЛЕНИЕ
  Услугите, извършвани от това направление, са свързани с участие в проучването, проектирането и строителството на обекти в България и в чужбина и преди всичко в страните от Близкия изток.

  Съществена част от дейността на това направление е участието в организацията, подготовката и изпълнението на анализи на фирми и обекти, свързани с инвестиции и/или приватизация. Тези услуги се осъществяват чрез участие в търгове, приватизационни проекти, инвестиционни анализи, бизнес планиране и др. Експертите на направлението са работили активно по проекти обявявани по програмите на Европейската Общност като: PHARE, ISPA,САПАРДи др. В момента се работи особено ефективно по Оперативните програми на Европейския фонд за развитие в програмен период 2007-2013г.: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП „Развитие на селските райони”, ОП „Регионално развитие”. В новият програмен период на Структурните фондове на ЕС - 2014-2020г. ще продължи активната ни работа по проекти кандидатстващи по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Региони в растеж”, ОП „Развитие на селските райони”, като предвиждаме разширяване сферата на работа в областта на околната среда.

  Направлението участва в следните проекти:

  В чужбина:

  Ливан

  Участие в търгове за строителство на язовири по програма, обявена от Правителството на Ливан, предвиждаща изграждането на около 30 язовира до 2010 година.
  Съгласно местното законодателство, беше създадено смесено дружество “МАН-ВЕЛГРАФ”, с една от водещите строителни фирми в Ливан – МАН Ентерпрайз. Смесеното дружество беше преквалифицирано от Министерство на Енергетиката и Водите на Ливан и участвува в обявяваните търгове за изграждане на язовири и съоръжения към тях.

  Катар

  Съвместно с МАН-Ентерпрайз, Ливан и местни фирми в Катар, се подготвя участие в търгове за изграждането на инфраструктурни, пътни и водни обекти, при което ще бъде използван потенциала на партньорите от Консорциума.

  Сирия

  Създаден еМуждународен Консорциум “EnergoMetalInvest” с участието на “Велграф” ООД като лидер на Консорциум “Велграф Груп”. В Консорциума влизат следните фирми :

 • “Метал Транс - 2000” ООД – Руска Федерация
 • “ЛанРусИнвест” ООД – Руска Федерация
 • “Велграф” ООД – България – като Лидер и Представляващ Консорциум “Велграф-Груп”
 • “СпецХидроЕнергоМонтаж” АД – Руска Федерация

  Нигерия

  Извършена бе преквалификация на Консорциума във връзка с участие в търгове за проектиране и строителство на хидро обекти.Строителство на Далекопроводи 330 kW в Нигерия – "Велграф" ООД участва в търга като консултант на нигерийската фирма “Мобон инженеринг”.

  Виетнам
  Съвместно с Давид Холдинг са изпълнени договори за инсталиране на софтуер за проектиране в Сайгонския Корабостроителен Завод.
  Изпълнен е договор за инсталиране на софтуер за проектиране в Хайфонския Корабостроителен Завод.
  Със съдействието на Велграф-Груп беше подписан договор за доставки в рамките на международната помощ за развитие между Рапид Ойл Индустри - България и Виет-Бул Биолоджинал Технолоджи АД – Виетнам, за изграждане на завод за биодизел и договор за доставка на 30 компютърни системи за училищата на община Ханой и трансфер на модерни технологии в образованието.

  Туркменистан

  Разработено е предложение и идеен проект за изпълнението от Велграф-Груп на проектирането, изграждането и доставката на оборудване и технология за отглеждане на есетрови риби в ре- циркулационен режим и производство на 20 тона черен хайвер и други рибни продукти в комплекс „Туркменбалик” във Балкански вилает, Туркменистан.
  Организиране на екип от строителни фирми от консорциум „Бултуркстрой” и „Велграф Тукменистан” за строителство на комплекс „Ново село” и участие в изграждането на мостове, пътища и транспортна инфраструктура.

  ЗА КОНТАКТИ
  ул. „Калоян” № 8
  1000 София, БЪЛГАРИЯ
  Тел.: (+359 2) 930 7550
  Факс: (+359 2) 988 4833
  velgraf.ltd@usa.net