Проф.Богдан Василев Угърчински - Президент на Консорциум “Велграф Груп”

Машинен инженер, Професор, Доктор на техническите науки; Специализиции по организация на информационната дейност, технологични трансфери и информационно осигуряване на системи за управление.

Ръководил и участвал в разработването на:

Председател на Съвета на Директорите на: Velgraf-USA, Inc.- Вашингтон, САЩ; Информинвест АД, София, България;Велграф-Туркменистан, Ашхабат, Туркменистан и Консултативния Център по Приемането на България в Европейския Съюз, София, България; “Техноимпекс” АД, София, България; VELGRAF CANADA, Inc.- Westmount, Канада.
Член на Съвета на Директорите на: Българо-Американски бизнес Център – Вашингтон, САЩ; Българска Енергетична Компания АД /БЕК/;„Енергопроект” АД, София, България, Балканска Енергетична Компания, Черна Гора; Фондация България без граници – Берлин, Германия
Генерален Директор на: Българска Енергетична Компания АД /БЕК/, България; Информинвест ООД, България;Велграф ООД, България;ИнтерАтомЕнерго ООД, България; Газенерго Комплект ООД, България; “Техноимпекс” АД, София, България;
Президент на: Консорциум Велграф Груп; Консорциум Енергетика; Консорциум за Устойчиво Енергийно Развитие; VELGRAF CANADA, Inc.- Westmount, Канада.Владимир Атанасов Осенов – Президент и Член на Съвета на Директорите на Velgraf-USA, Inc.- САЩ

Инженерна магистърска степен и магистърска степен по икономика и външна търговия, Специализация в Университета Браун – Род Айланд, САЩ.
Президент и Член на Съвета на Директорите на: Trans Medical Corporation, USA, Българо-американски Бизнес Център;
Председател и Член на Съвета на Директорите на Aspolly Carass International, Inc.- США;
Вице - президент и Член на Съвета на Директорите на World Foods, Inc.- США.
Член на Съвета на Директорите на International Eye Foundation, US Meds USA; US Meds Bulgaria.Васил Георгиев Цаклев – Заместник Генерален Директор на Велграф ООД, Директор – Финансово Направление, Велграф ООД.

Магистърска степен по икономика и управление на промишлеността; Специалиализации: кредитиране на малък и среден бизнес, счетоводство на предприятието, форми на разплащане в международната търговия.
Консултант по: счетоводни операции; обществено осигуряване; данъчно облагане и др.Кольо Райнов Колев– Директор, Велграф ООД – Инженерингово Направление

Машинен Инженер със специализация в програмиране за машини с ЦПУ. Развитие на CAD /CAM системи. Заместник генерален директор НПКР и Директор на Научно изследователския институт по Роботика. Ръководител на Национална програма „ Роботика” Ръководил научно изследователската дейност и координацията на разработките на компоненти и управления за промишлената роботика Индустриално маркиране ,кодиране и етикетиране на продукцията. Проследяване и управление на живота на продукта PLM. Автоматизация и управление на производството и складовете.


Георги Христов -Директор Строително и ивестиционно направление, Президент на Консорциум „Бултуркстрой”.
Георги Христов с повече от 22 години управленска практика в организиране изграждането на обекти от национално значение в страната и чужбина. Седем години той е на ръководна позиция по време на изграждането на обектите в Пернишкия промишлен комплекс (Завода за тежко машиностроене – Радомир, Електростоманодобивния комплекс на „Стомана” – Перник, новия циментов завод в Батановци – Перник, Стоманолеярен завод „Струма” – Перник, Завода за голямогабаритни металорежещи машини – Перник и др.) и осем години е управител на „Болгарстройкомплект” ЕООД – основен участник в изпълнението на Ямбургската спогодба между България и бившия Съветски съюз.