VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
ВЕЛГРАФ ГРУП
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Velgraf CANADA
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Консорциум „БУЛТУРКСТРОЙ” е гражданско дружество, създадено целево за съвместно участие с туркменски и български партньори в изпълнението на инвестиционни проекти и други дейности на територията на Туркменистан.

В състава на „Бултуркстрой” влизат съдружници с дългогодишен опит в инвестиционната, строителната, логистичната, финансовата и други дейности. Опитът от недалечното минало е потвърдил успешността на този подход в изпълнението на голямомащабни програми на чужда територия. Примери в това отношение са изпълнените проекти в Либия, Иран, Ирак, различни страни в Африка, Ямбургската спогодба с бившия СССР и др.

В ръководството на Консорциум „Бултуркстрой” влизат лица с голям опит и дългогодишен стаж в създаването и управлението на дейности и структури в областта на инвестиционната политика. Управител на Консорциума е г-н Георги Христов с повече от 22 години управленска практика в организиране изграждането на обекти от национално значение в страната и чужбина. Седем години той е на ръководна позиция по време на изграждането на обектите в Пернишкия промишлен комплекс (Завода за тежко машиностроене – Радомир, Електростоманодобивния комплекс на „Стомана” – Перник, новия циментов завод в Батановци – Перник, Стоманолеярен завод „Струма” – Перник, Завода за голямогабаритни металорежещи машини – Перник и др.) и осем години е управител на „Болгарстройкомплект” ЕООД – основен участник в изпълнението на Ямбургската спогодба между България и бившия Съветски съюз. На втора позиция в управлението е Славчо Божилов с повече от 20 години опит и стаж като строителен предприемач и пряк изпълнител на разнородни строителни обекти.

Чрез последователна държавна политика за балансирано развитие на комплекса от производствени и обслужващи отрасли, Туркменистан за две десетилетия от получаването на политическа независимост успя да се придвижи към нов етап за ускорено формиране на икономика от индустриално-иновационен тип.
За структурното преустройство на икономиката държавното ръководство на Туркменистан утвърди два базови документа „Национална програма на президента на Туркменистан за преустройство на социално-битовите условия на населението в селата, селищата от градски тип, градовете и градските центрове за периода до 2020 г. и "Национална програма за социално-икономическо развитие на Туркменистан 2011 г. - 2030 г."
Преминаването на страната през етапите на ускорен ръст като правило се съпровожда от висока динамика на капиталните вложения. Във формиращите се нови икономически условия приоритетни позиции в отрасловото развитие понастоящем и в бъдеще се отдават на строителния комплекс, който се развива със стремителни темпове.